آموزش استفاده از ابزار Drop shadow در کرل

آموزش ابزار Drop Shadow در کرل:

با استفاده از Drop Shadow می توانید برای اشکال و متن های خود یک سایه ایجاد کنید . برای ایجاد سایه بر روی یک شکل ابتدا يك شکل رسم كنيد، ابزار Drop Shadow را ازجعبه ابزار انتخاب كنيد و روي نقطه ای از شکل كليك كنيد. كليد موس را پايين نگه داريد و بكشيد وقتی به حالت دلخواه از سایه رسیدید كليد موس را رها كنيد تا  سايه ایجاد شود. سايه ايجاد شده به رنگ خاكستری است .

این سایه با نتظیمات پیش فرض ایجاد میشود. در نوار ويژگيها که پس از ایجاد سایه در بالای صفحه ظاهر میشود مي توانيد اين تنظيمات پيش فرض را به دلخواه تغيير دهيد.

گزينهPreset : با استفاده از گزينه Presetميتوانيد از حالتهاي مختلف سايه از پيش تعريف شده استفاده كنيد .و با تغيير اعداد در كادر Drop Shadow Offsetميتوانيد موقعيت قرارگيری سايه را در زير شکل تغيير دهيد.

روش دیگر برای تغییر حالت سایه این است که مربع کوچک مشکی رنگی که روی اهرم وجود دارد را جابجا کنید (بگیرید و درگ کنید) .با جابجا کردن این مربع سایه نیز جابجا میشود.

سه گزينه drop shadow angle وshadow stretch و shadow fade زماني فعال ميشوند كه شما هنگام استفاده از ابزار سایه به جای كليک در مركز شکل روي لبه های آن كليک كنيد و آنرا بكشيد.

گزينه drop shadow angle :هنگامی که به جای کلیک در مرکز شکل روی لبه های آن کلیک کنید و بکشید سایه با زاویه ایجاد میشود که مقداراین زاویه را میتوانید در این کادرتغییر دهید.

گزینه shadow stretch:در این کادر میتوانید میزان کشیدگی سایه را تغییر دهید.

گزینه shadow fade: این گزینه لبه های سایه را کمرنگ (محو) میکند.

گزينه Drop Shadow Opacity :با استفاده از دكمه لغزنده Opacityميتوانيد مقدار شفافيت سايه را تغيير دهيد يا با وارد كردن عددی بين 0 تا 100و فشار كليد Enterآن را تنظيم كنيد. هرچه عدد كمتري در اين كادر قرار گيرد سايه اعمال شده به شکل  شفاف تر می شود و عدد بيشتر باعث تيرگی سايه ميشود.

میزان opacity را با درگ کردن مستطیل سفید رنگی که روی اهرم وجود دارد نیز میتوانید تغییر دهید.این مستطیل در شکل بالا مشخص شده است.

گزينه Drop Shadow Feathering :   در لغت  feather به معنای نرمی و محو شدن می باشد.اين گزينه براي محو شدن لبه هاي سايه اعمال شده روي شکل مورد استفاده قرار ميگيرد و ميتوان آنرا بين 0 تا 100 تنظيم كرد. مقادير كمتر باعث محوشدگي كمتر و مقادير بيشتر باعث محوشدگي بیشتر میشود.

گزينه Feathering Direction :با كليك روي اين گزینه  از كادر بازشو موجود ميتوانيد از حالتهاي مختلف براي تغيير جهت محوشدگي استفاده كنيد. اين حالتها به نامهاي داخل(Inside)مساوي(Middle ) خارج( (Outsideو حالت پيشفرض میانگین(Average)ميباشند.

زمانيكه يكي از سه حالت Inside، Middleو Outsideرا از كادر بازشو Feathering Directionانتخاب مي كنيد، گزينه Feathering Edges فعال ميشود. با انتخاب هريك از اين حالتها، جهت محوشدگي كه به شکل اعمال شده است، تغيير ميکند.

گزينه  Shadow Color :با استفاده از اين گزينه ميتوانيد رنگ سايه را تغيير دهيد. كافي است بعد از ایجاد سایه  روي يك شکل در نوار ويژگيها از ليست رنگها، رنگ موردنظر خود را انتخاب كنيد.

روش دیگر برای تغییر رنگ سایه این است که روی رنگ دلخواه از پالت رنگها کلیک کرده و آن رنگ را به روی مربعی که روی اهرم وجود دارد درگ کنید و هنگامی که رنگ را روی مربع قرار دادید موس را رها کنید ،سایه تغییر رنگ پیدا می کند.  این مربع در شکل بالا مشخص شده است.

گزینه copy shadow properties   با استفاده از این گزینه میتوانید سایه ای را که به یک شکل اعمال کرده اید روی یک شکل دیگر کپی کنید .فایده این گزینه این است که وقتی میخواهید روی چندین شکل سایه یکسان ایجاد کنید به جای اینکه روی تک تک اشکال سایه ایجاد کنید،  روی یکی از اشکال سایه را ایجاد میکنید و تنظیمات را انجام میدهید . سپس با استفاده از این گزینه سایه را روی سایر اشکال کپی کنید.

گزینه clear drop shadow

با استفاده از این گزینه میتوانید سایه اعمال شده را حذف کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *