آموزش استفاده از ابزار Blend در کرل

آموزش ابزار Blendدر کرل:

Blend در لغت به معنی مخلوط کردن است .این ابزار در کرل همین کار را میکند یعنی دو شکل را با هم مخلوط (ترکیب )میکند.با استفاده از ابزار blend میتوان دو شکل را با هم ترکیب کرد و از یک شکل به شکل دیگر رسید. عمل blend بين دو شکل به اين صورت اتفاق ميافتد كه فاصله بين دو شکل را مجموعه ای از همان دو شکل پر كرده و به تدريج شكل كلی اشکال  و رنگ شکل نيز تغيير ميكند. براي ايجاد افکت blend مراحل زير را دنبال كنيد :

ابتدا دو شکل رسم كنيد، سپس ابزار blend را از جعبه ابزار انتخاب کنید. با انتخاب این ابزار اشاره گر موس تغییر شکل می دهد.روی یکی از اشکال کلیک کنید و به سمت شکل دیگر درگ کنید. مشاهده می کنید که یک سری اشکال با توجه به ابعاد هر دو شکل مابین دو شکل ایجاد می شوند که دارای  طیف رنگی با در نظر گرفتن رنگ دو شکل می باشند .

این روش ساده ترين روش براي ايجاد افکت blend است و تعداد اشکال بين دو شکل به طور
پيش فرض تعيين ميشوند.اما پس از ایجاد این افکت نوار تنظیمات این ابزار در نوارویژگی های بالای صفحه فعال میشود که شما می توانید تنظیمات دلخواه خود را در این نوار انجام دهید. که در ادامه به بررسی هر یک از گزینه های نوار تنظیمات میپردازم.

گزینه presets: در لیست کشویی این گزینه میتوانید حالتهای مختلف و آماده افکت blend را انتخاب کنید.

گزینه Add presets و Delete presets :

توسط اين دكمه ميتوانيد يك افکت blend ايجاد كرده وبه ليست اضافه كنيد يا آنرا از ليست حذف كنيد. با كليك روي دكمه + كادرمحاوره  Save Asبراي ذخيره افکت باز مي شود. براي حذف افکت اضافه شده، ابزار Blendرا انتخاب كنيد (هيچ شکلی در حالت انتخاب نباشد.) حال از ليست، افکت موردنظر را انتخاب و با كليك روي دكمه – آن را حذف كنيد.

گزینه object position : عددی که به صورت پیش فرض در این دو کادر قرار دارد محل قرار گیری شکل در صفحه می باشد .اگر این اعداد را تغییر دهید متوجه تغییر مکان شکل در صفحه خواهید شد. اگر در کاد X عددی را درج کنید شکل رسم شده  در جهت  افقی به سمت چپ یا راست حرکت می کند و اگر در کادر Y عددی را درج کنید شکل در مسیر عمودی ،به سمت بالا یاپایین حرکت می کند.

گزینه object size : با وارد كردن عدد در كادر متنی  Object Sizeميتوانيد سايز اشکال را تغییر دهید.

گزینه blend object : در این کادر میتوانید تعداد مراحل افکت blend (تعداد اشکال مابین دو شکل اصلی ) را تعیین کنید. تعداد مراحل افکت blend به صورت پیش فرض عدد 20 است .شما میتوانید این تعداد را به دلخواه تنظیم کنید .به این صورت که پس از ایجاد افکت blend عدد مورد نظر را در این کادر درج کنید و سپس کلید Enter را فشار دهید.

در شکل سمت چپ blend object را روی 5 و در شکل سمت راست روی 50 تنظیم کرده ام تا بهتر متوجه شوید.

گزینه blend direction : با استفاده از گزينه این گزینه ميتوانيد اشکال مياني را که درافکت blend ایجاد شده اند بچرخانيد، عدد پيش فرض صفر ميباشد اما بين عدد ° 360تا ° -360متغير است، مقادير مثبت، اشکال را خلاف جهت عقربه هاي ساعت و مقادیر منفي آنها را جهت عقربه هاي ساعت ميچرخاند .

در شکل سمت چپ blend direction  روی 180 درجه و در شکل سمت راست روی -180 درجه تنظیم شده است.

گزینه Loop blend : اين گزينه زماني فعال ميشود كه در كادرBlend Direction عددي بجز صفر وارد كرده باشيد، در اين حالت اين گزينه فعال شده و انتخاب آن باعث جابه جايي مسير چرخش اشكال ميشود.

گزینه path properties  :   با استفاده از اين گزينه ميتوانيد افکت blend بين دو شکل را روي يك مسير(باز یا بسته) قرار دهيد. مثلا میخواهیم همین افکت blend را که در مراحل قبل ایجاد کرده ایم را روی یک مسیر دایره شکل قرار دهیم.ابتدا توسط ابزار ellipse یک دایره رسم کنید.سپس ابزار blend را انتخاب و روی افکت blend ای که ایجاد کرده اید کلیک کنید تا نوار تنظیمات فعال شود.سپس روی گزینه path properties کلیک کرده و از کادر باز شوی آن گزینه new path را انتخاب کنید.با انتخاب این گزینه اشاره گر موس به شکل  در می آید که از ما میخواهد مسیری را که میخواهیم افکت روی آن قرار بگیرد انتخاب کنیم که در اینجا ما میخواهیم افکت روی دایره قرار بگیدر پس با این فلش مشکی رنگ روی دایره کلیک میکنیم .افکت blend روی دایره قرار میگیرد .سپس برای اینکه افکت در سراسر دایره پخش شود روی گزینه More blend option  کلیک کرده و از کادر باز شوی آن گزینه Blend along full path را انتخاب کنید .مشاهده میکنید که افکت blend در سراسر دایره قرار میگیرد.

یک مثال دیگر برای درک بهتر :

یک دایره خیلی کوچک رسم کنید و آن را از رنگ دلخواه پر کنید. از این دایره کپی توسط کلید + از ماشین حساب یک کپی بگیرید . به صورت زیر:

ابزار blend را انتخاب کنید و روی یکی از دایره ها کلیک کنید و به سمت دیگری درگ کنید.

سپس ابزار Basic shapes را که از زیر ابزار های ابزار polygon است انتخاب کنید.

با انتخاب این ابزار در نوار ویژگی های بالای صفحه گزینه ای فعال میشود که از لیست آن میتوانید شکل قلب را به صورت آماده انتخاب کنید و با درگ کردن موس روی صفحه قلب را رسم کنید.

 

پس از رسم قلب ابزار blend را انتخاب و روی دایره هایی که به آنها افکت blend داده بودید کلیک کنید تا نوار تنظیمات فعال شود.سپس روی گزینه path properties کلیک کرده و گزینه new path را انتخاب کنید .موس به شکل یک فلش مشکی رنگ در می آید . با فلش روی مسیری  که میخواهید دایره های blend شده روی آن قرار بگیرند کلیک کنید (در اینجا میخواهیم دایره ها روی قلب قرار بگیرند پس روی قلب کلیک کنید) دایره ها روی قلب قرار میگیرند و برای اینکه در سراسر قلب پخش شوند روی گزینه More blend option کلیک کرده و از کادر باز شوی آن گزینه blend along full path را انتخاب کنید .مشاهده میکنید که دایره ها در سراسر قلب قرار میگیرند.

میتوانید در کادر blend object که در مراحل قبل توضیح داده شد تعداد دایره ها را روی مسیر افزایش و یا کاهش دهید.

سه گزینه Direct blend ،  clockwise blend وcounterclockwise blend :

  

با انتخاب هر یک از این گزینه ها می توانید طیف رنگی میان دو شکل(افکت blend) را تغییررنگ بدهید.

Direct blend: تغییر رنگ افکت blend به صورت مستقیم

 clockwise blend :تغییر رنگ افکت blend در جهت عقربه های ساعت

 counterclockwise blend : تغییر رنگ افکت blend در خلاف جهت عقربه های ساعت

مقایسه این سه حالت در شکل زیر به ترتیب از چپ به راست:

گزینه object and color acceleration : با استفاده از اين گزينه ميتوانيد سرعت افکت blend ی که بين دو شکل به طور پيشفرض به شكل يكنواخت است در ابتدا و انتهاي افکت تندتر يا كندتر کنید.به عبارت دیگر نحوه قرار گیری قسمت blend شده  و طیف رنگی را می توانید تغییر بدهید.

براي استفاده از اين گزینه شکلی را که افکت blend روی آن اعمال شده است را انتخاب كرده و روي این گزينه  در نوار ويژگيها كليك كنيد. در كادرمحاوره باز شده دو دكمه لغزنده Objectو Colorكه توسط يك قفل به هم متصل شدهاند، ديده ميشود. حال توسط اهرمهاي موجود، تنظيمات موردنظر را اعمال كنيد. با حركت اين اهرمها، افکت بين دو شکل به طور خودكار تغيير ميكند. حالت قفل كه به طور پيش فرض انتخاب شده با غيرفعال كردن (اگر روی علامت قفل کلیک کنید غیر فعال میشود و برای فعال کردن مجدد آن کافی است دوباره روی آن کلیک کنید)آن دكمه هاي لغزنده Objectو Colorبهطور جداگانه تنظيم ميشوند اما در حالت فعال بودن قفل اهرمهاي دو گزينه با هم حركت ميكنند .

در شکل های زیر در شکل اول قفل فعال و در شکل دوم قفل غیر فعال است.

گزینه copy blend properties :      با استفاده از این گزینه میتوانید افکت blend ی را که به یک شکل اعمال کرده اید روی یک شکل دیگر کپی کنید.فایده این گزینه این است که وقتی میخواهید روی چندین شکل blend یکسان ایجاد کنید به جای اینکه روی تک تک اشکال blend ایجاد کنید،  روی یکی از اشکال افکت blend را ایجاد میکنید و تنظیمات را انجام میدهید . سپس با استفاده از این گزینه افکت blend را روی سایر اشکال کپی کنید. به این صورت که شکلی را که میخواهید افکت  را روی آن کپی کنید انتخاب کنید سپس ابزار blendرا از جعبه ابزار انتخاب کنید .از نوار ویژگی ها گزینه copy blend properties را انتخاب کنید .با انتخاب این گزینه اشاره گر موس به یک فلش مشکی رنگ تبدیل میشود .با این فلش شکلی را که میخواهید افکت  را از روی آن کپی کنید انتخاب کنید .به این صورت افکتblend  از شکلی به شکل دیگر کپی میشود.

گزینهblend clear :  

 با کلیک روی این گزینه میتوانید افکت اعمال شده را حذف کنید.

5 دیدگاه در “آموزش استفاده از ابزار Blend در کرل

  1. سلام برای ایجاد سایه برای کلمات در کرل دکمه f12 ک میزنم هشدار میاد و پنجره باز نمیشه میشه بگین مشکل کجاست ممنون

    1. سلام
      از کلید f12 جهت ایجاد دورخط برای اشیاء استفاده می شود، برای ایجاد سایه باید از ابزار Drop shadow استفاده کنید که آموزش این ابزار به طور کامل در سایت وجود دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *