طراحی ساعت

 

برای طراحی این ساعت ابتدا یک صفحه ایجاد کنید .برای ایجاد صفحه از نوار ابزار بالای صفحه از منوی File  گزینه new را انتخاب کنید و اندازه صفحه را از نوار تنظیمات روی A4 یا هر اندازه ای که مایلید تنظیم کنید و جهت صفحه را نیز عمودی است انتخاب کنید.

از جعبه ابزار سمت چپ ابزار Ellipse را انتخاب کنید و یک دایره با اندازه 14cm رسم کنید .برای این کار پس از رسم دایره در نوار تنظیمات بالای صفحه در کادر مربوط به سایز اشیا عدد 14  را درج کنید و سپس یا روی صفحه کلیک کنید و یا کلید Enter را بفشارید .با این کاردایره به ابعاد دلخواه ما در می آید.در هنگام رسم دایره کلید ctrl را نگه دارید تا دایره رسم شود در غیر این صورت بیضی رسم میشود.

دایره را انتخاب و با کلیک راست روی رنگ طوسی در پالت رنگها دورخط آنرا تغییر دهید.

دایره را انتخاب و کلید f11را بزنید و به دایره رنگی با ترکیب زیر بدهید.(gradient بدهید)

توجه داشته باشید که میتوانید با نگه داشتن کلید چپ موس در کادری که در تصویر بالا هم مشخص شده آنرا حرکت دهید و بچرخانید .مثلا اگر رنگ طوسی در سمت چپ بود میتوانید آنرا بچرخانید تا به پایین یا بالا یا هر جایی که مد نظر شماست انتقال یابد.

از این دایره توسط کلید +  از ماشین حساب کیبرد یک کپی بگیرید و اندازه آنرا در نوار تنظیمات روی 13cm تنظیم کنید.کلید f11 را بزنید و به دایره رنگی با ترکیب زیر بدهید:

از این دایره جدید هم یک کپی بگیرید و اندازه آنرا در نوار تنظیمات روی 12.7cm  تنظیم کنید و رنگی با ترکیب زیر به آن بدهید:

از این دایره آخریک کپی بگیرید . اندازه آنرا روی 10.5cm تنظیم کنید . کلید f11 را بزنید و رنگی با ترکیب زیر به آن بدهید.

از آخرین دایره یک کپی بگیرید و اندازه آنرا در نوار تنظیمات 10cm درج کنید و آن را از رنگ مشکی پر کنید.

از دایره مشکی یک کپی بگیرید و اندازه آنرا در نوار تنظیمات روی 9.6cm تنظیم کنید و دورخط دایره را با کلیک راست روی رنگ سفید در پالت رنگها به سفید تغییر دهید.

ودر کادر outline width پهنای دور خط دایره را به 1pt تغییر دهید.

 

توسط ابزار freehand یک خط در وسط دایره رسم کنید ودر کادر outline width پهنای خط را به 1pt تغییر دهید و با کلیک راست روی رنگ سفید رنگش را نیز تغییر دهید.

بعد از رسم خط در حالی که خط در حالت انتخاب است از منوی window مسیر زیر را انتخاب کنید:window>Dockers>Transformation>rotat

 

با انتخاب این مسیر پنجره Transformations باز میشود . در اینجا میخواهیم خطوط ثانیه شمار ساعت را رسم کنیم . این خط باید حول مرکز دایره بچرخد و چون مجموع زوایای داخلی دایره 360 درجه است و تعداد خطوط ثانیه شمار هم باید 60 عدد باشد پس 360/60=6 . پس زاویه چرخش را در کادر Angle of rotation برابر 6درجه درج میکنیم.و چون باید 60 عدد خط ثانیه شمار داشته باشیم 60 بار روی گزینه Apply کلیک میکنیم.به این ترتیب 60 خط با زاویه چرخش 6 درجه رسم میشود.

 

 

 

سپس خطوطی که در زاویه های 150,120,90,60,30,0 قرار دارند را انتخاب و با زدن کلید Delete از کیبرد آنها را حذف کنید.

کوچکترین دایره را انتخاب و از آن یک کپی بگیرید و اندازه آنرا در نوار تنظیمات 8.6cm تنظیم کنید . این دایره زیر خطوط ثانیه شمار قرار میگیرد .برای اینکه به روی این خطوط منتقل شود در حالی که دایره در حالت انتخاب است کلید ctrl را گرفته کلید Home را از کیبرد را بزنید تا دایره به روی خطوط منتقل شود.

یک دایره کوچک به اندازه 0.35cm رسم کنید و آنرا از رنگ سفید پر کنید و در محلی که در شکل زیر مشخص است قرار دهید.

این دایره را انتخاب کنید چون این دایره باید حول مرکز دایره بزرگ بچرخد یکبار دیگر روی آن کلیک کنید تا نقاط ترسیمی تغییر کنند سپس مرکز دایره کوچک را روی مرکز دایره بزرگ درگ کنید و دوباره از مسیر window>Dockers>Transformations>Rotate این دایره را با زاویه چرخش 30 درجه کپی کنید. به تعدادی که از این دایره نیاز است روی گزینه Apply کلیک کنید که در اینجا به 11دایره دیگر نیاز است پس 11بار روی Apply کلیک کنید.

دایره ای که در زاویه 0 درجه قرار دارد را انتخاب و با کایک چپ روی رنگ آبی از پالت رنگها رنگش را تغییر دهید.

آخرین دایره را انتخاب کنید و یک کپی از آن بگیرید و اندازه آن را در نوار تنظیمات 8cm درج کنید.

حالا شماره های ساعت را با استفاده از ابزار text بنویسید .اندازه فونت اعداد 3,6,9,12 را 36pt و اندازه فونت بقیه اعداد را 24pt و نوع فونت همه اعداد را Arial قرار دهید.

یک دایره رسم کنید با پهنای دورخط 1pt .سپس توسط ابزار freehand یک خط وسط این دایره رسم کنید و رنگ خط را به سفید تغییر دهید.سپس خط را انتخاب و دوباره از مسیر window>Dockers>Transformation>rotate از خط حول مرکز دایره با زاویه چرخش 36 درجه کپی بگیرید.

از دایره یک کپی بگیرید و کمی آن را کوچک کنید .دور خط هر دو دایره را به رنگ سفید تغییر دهید و به صورت زیر روی ساعت قرار دهید. برای اینکه دایره کوچک به روی خطوط بیاید کلیدctrl+Home را از کیبرد بفشارید.

دو دایره شکل مرحله قبل را با هم انتخاب کنید (دایره ها بدون خطوط ) و یک کپی از آنها بگیرید و روی ساعت مانند شکل زیر قرار دهید.

یک خط توسط ابزار freehand در وسط دایره بزرگتر رسم کنید و رنگ خط را با کلیک راست روی رنگ سفید از پالت رنگها به سفید تغییر دهید.

خط را انتخاب و دوباره از مسیر window>Dockers>Transformation>rotate از خط با زاویه چرخش 9 درجه کپی بگیرید.

دایره کوچک را انتخاب و برای اینکه به روی خطوط انتقال یابد کلید ctrl+Home را از کیبرد بفشارید.

سپس روی این دایره ها توسط ابزار text عدد بگذارید مانند شکل زیر.

یک مستطیل توسط ابزار Rectangle رسم کنید (شکل مرحله (1)) روی آن کلیک راست کنید و گزینه  convert to curve را انتخاب کنید .سپس ابزار shape را انتخاب و شکل را به صورت شکل مر حله (2) در بیاورید. سپس یک دایره رسم کنید و روی شکل قبلی قرار دهید (شکل مرحله (3))  . این دو شکل را با هم انتخاب کنید و از نوار ویژگی های بالای نرم افزار گزینه weld را انتخاب کنید.(شکل مرحله (4)) .یک دایره کوچک رسم کنید و آنرا از رنگ مشکی پر کنید و روی شکل قبلی قرار دهید.(شکل مرحله (5) ).

شکل مرحله (5) را کوچک کنید آنرا انتخاب و با کلیک چپ روی رنگ سفید از پالت رنگها آنرا از رنگ سفید پر کنید .یک کپی از شکل بگیرید و مانند شکل زیر روی ساعت قرار دهید.

برای رسم عقربه های ساعت شماربه ترتیب زیر عمل کنید:

ابتدا یک مستطیل توسط ابزار Rectangle رسم کنید.روی مستطیل کلیک راست کنید و گزینه convert to curve را انتخاب کنید .پس از آن ابزار shape را انتخاب کنید. در نقاطی که در شکل مرحله (1) مشخص شده در چهار نقطه پایینی دابل کلیک کرده تا در این نقاط گره ایجاد شود .سپس دو نقطه بالایی از این چهار نقطه را به سمت داخل شکل درگ کنید. در دو نقطه ای که در سر شکل قرار دارند کلیک کنید و به سمت داخل شکل درگ کنید تا شکل همانند شکل مرحله (2) شود. یک دایره رسم کنید و مانند شکل مرحله (3) روی شکل قبلی قرار دهید . این دایره و شکل قبلی را با هم انتخاب کنید و از نوار ویژگی های بالای صفحه گزینه weld را انتخاب کنید .انتخاب این گزینه سبب میشود دو شکل با هم ادغام شوند و شکل همانند شکل مرحله (4) میشود. سپس یک مستطیل داخل شکل مرحله (4) رسم کنید و در حالی که مستطیل در حالت انتخاب است ابزار shape را انتخاب کنید. با انتخاب ابزار shape مربع های کوچک سیاه رنگی روی چهار زاویه مستطیل  ایجاد میشود همانند شکل مرحله (5) .روی یکی از این مربع ها کلیک کرده و به سمت داخل شکل درگ کنید .با این کار زاویه های مستطیل گرد میشوند همانند شکل مرحله (6) .

شکلی که داخل شکل مرحله (6) رسم کردید را انتخاب و آنرا طوسی کنید . خود شکل را هم از رنگ سفید پر کنید .کل شکل را با هم انتخاب کنید و توسط کلید های ctrl+G آنها را گروه کنید و روی ساعت به عنوان عقربه کوچک ساعت شمار قرار دهید.

برای اینکه عقربه را دقیقا در مرکز ساعت قرار دهید میتوانید از خط کش ها کمک بگیرید .هم خط کش افقی را تا نیمه افقی ساعت وهم خط کش عمودی را تا نیمه عمودی ساعت درگ کنید و عقربه در نقطه تلاقی خط کش ها قرار دهید.

رسم عقربه بزرگ ساعت شمار هم دقیقا مانند عقربه کوچک ساعت شمار است با این تفاوت که مستطیل اولیه باید کمی باریکتر(عرض کمتر ) اما با طول بیشتری باشد.

عقربه بزرگ ساعت شمار را نیز همانند عقربه قبلی با هم گروه کنید و روی ساعت قرار دهید.

روش رسم عقربه ثانیه شمارهم مانند عقربه های ساعت شمار است و با استفاده ازهمان ابزارها باید آن را رسم کرد .ابتدا یک مستطیل توسط ابزار Rectangle رسم کنید (1).روی مستططیل کلیک راست کنید . سپس ابزار shape را بردارید و درچهار نقطه پایینی مستطیل که در شکل هم مشخص است دابل کلیک کنید تا در این نقاط گره ایجاد شود. سپس دو نقطه بالایی از این چهار نقطه را کمی به سمت داخل درگ کنید. بر روی دو نقطه سر شکل هم کلیک کنید و کمی به سمت داخل کلیک کنید تا شکل مانند شکل (2) شود. یک دایره کوچک رسم کنید و مانند شکل (3) روی شکل قرار دهید. سپس هر دو شکل (دایره و مستطیل تغییر یافته) را با هم انتخاب کنید و از نوار ویژگی های بالای صفحه گزینه weld را انتخاب کنید.شکل مانند شکل شماره (4) میشود. سپس شکل را از رنگ نارنجی پر کنید شکل شماره (5) .ویک دایره کوچک مشکی روی آن رسم کنید.شکل شماره (6) .کل شکل را انتخاب و با استفاده از کلیدهای ctrl+G آنها را گروه کنید .دور خطش را با کلیک راست روی علامت ضربدر در پالت رنگها بردارید.

حالا شکل شماره (6) را روی ساعت به عنوان عقربه ثانیه شمار قرار دهید.

برای رسم بند ساعت به ترتیب زیر عمل کنید:

ابتدا یک مستطیل توسط ابزار Rectangle رسم کنید.روی مستطیل کلیک راست کنید و گزینه to curve را انتخاب کنید.سپس ابزار shape را انتخاب کنید . روی نقاطی که در شکل شماره (1) مشخص شده اند کلیک کنید و یکی را به سمت بالا و دیگری را به سمت چپ درگ کنید.شکل باید به صورت شکل شماره (2) دربیاید. سپس روی نقاط (1)و(2)(4)(5) که در شکل شماره (2) مشخص شده اند دابل کلیک کنید تا در این نقاط گره ایجاد شود.سپس روی نقاط (3)و(6) کلیک راست کنید و گزینه To curve را انتخاب کنید .پس از انتخاب این گزینه دوباره روی نقاط(3)و(6) قرار بگیرید ولی این بار در این نقاط هم دابل کلیک کنید .این کار سبب میشود زاویه های شکل نرم (گرد) شوند.مانند شکل شماره (3).

شکل را انتخاب و کلید f11 را بزنید و به شکل رنگی (Gradient) با ترکیب زیر بدهید.

دورخط شکل را با کلیک راست روی رنگ طوسی از پالت رنگ به طوسی تغییر دهید و روی ساعت به صورت زیر قرار دهید.

برای اینکه بند به زیر صفحه ساعت انتقال یابد در حالی که در حالت انتخاب است کلید ctrl را گرفته و از کیبرد کلید End  را بزنید تا بند به زیر صفحه منتقل شود.سپس از این شکل یک کپی بگیرید و در طرف دیگر ساعت قرار دهید .پس از قرار دادن شکل در طرف دیگر صفحه ساعت در حالی که شکل در حالت انتخاب است  از نوار تنظیمات بالای صفحه گزینه mirror horizontally را انتخاب کنید.

این دو شکل (دو بند ساعت) را با هم انتخاب کنید و یک کپی از آنها بگیرید و در قسمت پایین صفحه ساعت قرار دهید.

برای اینکه دو بند پایین از لحاظ عمودی قرینه شوند در حالی که هر دو آنها در حالت انتخاب هستند از نوار ویژگی های بالای صفحه این با گزینه mirror vertically را انتخاب کنید تا به صورت عمودی قرینه شوند.

یک مستطیل توسط ابزار Rectangle طوری رسم کنید که کاملا در بین فضای دو بند قرار بگیرد. به شکل توجه کنید:

در حالی که این مستطیل در حالت انتخاب است ابزار shape را انتخاب کنید . با انتخاب این ابزار در چهار زاویه مستطیل مربع های کوچک سیاه رنگی ایجاد میشود .روی یکی از مربع ها کلیک کنید و به سمت داخل کمی درگ کنید تا زاویه ها به صورت زیر کمی گرد شوند.

سپس این مستطیلی که زاویه هایش گرد شده را انتخاب و کلید f11 را از کیبرد بزنید و رنگی (Gradient) با ترکیب زیر به آن بدهید.(نوع هر رنگ زیر آن نوشته شده است) .دور خط شکل را هم به رنگ طوسی تغییر دهید.

از این شکل یک کپی بگیرید و به صورت زیر به عنوان بند ساعت قرار دهید:

از این مستطیل یک کپی بگیرید و رنگی با ترکیب زیر به آن بدهید.

از این شکل سه کپی بگیرید و مانند شکل زیرآنها را به عنوان بند ساعت قرار دهید:

باز هم ازاین مستطیل یک کپی بگیرید و این بار رنگی با ترکیب زیر به آن بدهید.

این مستطیل را کمی کوچک کنید واز آن کپی بگیرید وبه صورت زیر روی بند ساعت قرار دهید.

برای اینکه این مستطیل را روی قسمت بالایی بند قرار دهید باید از گزینه mirror vertically استفاده کنید تا شکل از لحاظ عمودی قرینه شود.

یک مستطیل رسم کنید . ابزار shape را انتخاب کنید .با انتخاب ابزار shape مربع های کوچکی روی زاویه های مستطیل ایجاد میشود .روی یکی از این مستطیل ها کلیک کرده و به سمت داخل شکل درگ کنید تا زاوی های مستطیل به صورت زیر گرد شوند. سپس رنگی با ترکیب زیر به آن بدهید.

از این شکل یک کپی بگیرید و زیرشکل قبلی قرار دهید و این بار رنگی با ترکیب زیر به آن بدهید:

باز هم از شکل کپی بگیرید و این بار رنگی با ترکیب زیر به آن بدهید. باید از شکل هفت کپی بگیرید و به ترتیبی که در شکل های زیر آمده به آنها رنگ بدهید.

کل این اشکال را با هم انتخاب و توسط کلیدهای ctrl+G آنها را با هم گروه کنید و دور خط آنها را هم به رنگ طوسی تغییر دهید.

یک مستطیل رسم کنید .روی آن کلیک راست کنید و گزینه convert to curve را انتخاب کنید و سپس ابزار shape را انتخاب کنید و مستطیل را به صورت زیر در بیاورید .برای این کار روی ضلع مستطیل کلیک راست کنید و گزینه To curve را انتخاب کنید و سپس این ضلع را به سمت راست درگ کنید.

کلید f11 را بزنید و به شکل رنگی با ترکیب زیر بدهید.

این شکل را روی شکل قبلی قرار دهید. برای اینکه شکل زیر شکل قبلی قرار بگیرد کلید ctrl را نگه داشته و کلید page down را بزنید.

این شکل را به صورت زیر روی ساعت قرار دهید.

یک مستطیل رسم کنید .روی آن راست کلیک کنید و گزینه convert to curve را انتخاب کنید .سپس ابزار shape را انتخاب کنید و مستطیل را به شکل زیر در بیاورید.(چگونگی تبدیل مستطیل به این شکل قبلا در رسم بند ساعت توضیح داده شد.در اینجا هم روش کار به همان صورت است.)

شکل را انتخاب و کلید f11 را بزنید و رنگی با ترکیب زیر به آن بدهید.

از این شکل یک کپی بگیرید و به صورت زیر روی ساعت قرار دهید.شکلی که پایین قرار دادید را در حالی که در حالت انتخاب است گزینه mirror vertically را از نوار ویژگی های بالای صفحه انتخاب کنید تا شکل به صورت عمودی قرینه شود.

یک مستطیل رسم کنید .سپس ابزار shape را انتخاب کنید .با انتخاب این ابزار مربع های کوچک سیاه رنگی روی زاویه های مستطیل ایجاد میشوند .روی یکی از مربع ها کلیک کرده و کمی به سمت داخل درگ کنید تا زاویه ها کمی نرم (گرد) شوند.

سپس مستطیلی که زاویه های آن گرد شده را انتخاب و کلید f11 را از کیبرد بزنید و رنگی با ترکیب زیر به آن بدهید.

یک مستطیل دیگر رسم کنید و رنگی با ترکیب رنگ شکل قبلی به آن بدهید.

یک خط راست توسط ابزار freehand رسم کنید . روش کار با این ابزار به صورت است که ابتدا در نقطه (1) کلیک کنید سپس کلید  ctrl را نگه دارید و در نقطه (2) کلیک کنید .یک خط راست رسم میشود. کلید ctrl را به این دلیل باید نگه دارید تا خطی کاملا راست رسم شود.سپس در حالی که خط در حالت انتخاب است ابزار shape را انتخاب کنید . در وسط خط کلیک راست کنید .با کلیک راست در این نقطه یک علامت شبیه ستاره مشکی ایجاد میشود . گزینه To curve را انتخاب کنید . با انتخاب این گزینه یک فلش دو سویه در این نقطه ایجاد میشود. روی این فلش کلیک کنید و کمی این نقطه را به سمت راست درگ کنید.

وقتی به خط کمی انحنا دادید از بالای صفحه گزینه close curve را انتخاب کنید .با انتخاب این گزینه یک خط دیگر ایجاد میشود و منحنی بسته میشود.

این شکل را انتخاب کنید و کلید f11 را بزنید و رنگی با ترکیب زیر به آن بدهید.

این سه شکلی که درسه مرحله آخر رسم کردید را به صورت زیر کنار هم قرار دهید . کل این اشکال را با هم انتخاب و توسط کلیدهای ctrl+G آنها را با هم گروه کنید.

از این شکل یک کپی بگیرید وبه صورت زیر در قسمت بالا و پایین ساعت قرار دهید.

برای رنگ کردن background روی ابزار rectangle دابل کلیک کنید .با این کار کل صفحه به حالت انتخاب در می آید . سپس کلید f11 را زده و رنگی با ترکیب زیر به پس زمینه بدهید.

شکل نهایی:

 

 

 

4 دیدگاه در “طراحی ساعت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *