طراحی لوگوی سه بعدی

برای طراحی این لوگو ابتدا یک صفحه ایجاد کنید .برای ایجاد صفحه از نوار ابزار بالای صفحه از منوی File  گزینه new را انتخاب کنید و اندازه صفحه را از نوار تنظیمات روی A4 یا هر اندازه ای که مایلید تنظیم کنید و جهت صفحه را نیز از حالت پیش فرض که عمودی است به افقی تغییر دهید.

توسط ابزار Rectangle یک مربع رسم کنید .برای رسم مربع باید حین رسم کلید ctrl را از کیبرد نگه دارید .در غیر این صورت مستطیل رسم خواهد شد.

از این مربع توسط کلید + از ماشین حساب کیبرد یک کپی بگیرید و کمی آنرا کوچک کنید .برای کوچک کردن کپی روی یکی از نقاط ترسیمی که در قسمت زاویه های مربع قرار دارند (مربع های کوچک سیاه رنگی که در اطراف مربع وجود دارند ودر شکل بالا هم مشخص اند) بدون اینکه کلید موس را پایین نگه دارید موس را در یکی از این نقاط نگه دارید ،موس تبدیل به یک پیکان دو سویه میشود .وقتی موس به پیکان تبدیل شد روی نقطه کلیک کنید و به سمت داخل مربع درگ کنید .فراموش نکنید که در حین درگ کردن کلید shift را پایین نگه دارید .نگه داشتن کلید shift سبب میشود که کپی از تمام ابعاد کوچک شود .

هر دو مربع را با هم انتخاب کنید .برای اینکه چند شکل را با هم انتخاب کنید دو روش وجود دارد.1 –روی یکی از اشکال کلیک کنید و بعد کلید shift را نگه داشته روی اشکال بعدی کلیک کنید هر تعداد که شکل داشته باشید به حالت انتخاب در می آیند.اما این روش برای زمانی که تعداد اشکال زیاد نیست مثل اینجا خوب است .2- اگر تعداد اشکال زیاد بود در ناحیه ای از صفحه کلیک و درگ کنید به طوری که تمامی اشکال در کادر فرضی قرار بگیرند .

بعد از انتخاب دو مربع از نوار ویژگی های بالای نرم افزار گزینه   Back minus front را انتخاب کنید .این گزینه سبب میشود مربع کوچکتر (شکل رویی) از مربع بزرگتر (شکل زیری) کسر شود و در حقیقت شکل تو خالی شود.به شکل رنگ قرمز بدهید. برای این کار شکل را انتخاب و از پالت رنگها روی رنگ قرمزکلیک چپ کنید.

شکل را انتخاب و از منوی Effects گزینه Add perspective را انتخاب کنید. انتخاب این گزینه سبب میشود که در یک صفحه دو بعدی بتوان اشکال را واقعی ترسیم کرد و به عبارتی به اشکال بعد داد .با اعمال جلوه پرسپکتیو اشیا نزدیکتر،بزرگتر و اشیا دورتر ،کوچکتر دیده میشوند.با انتخاب این گزینه یک قاب توری به شکل نقطه چین قرمز رنگ روی شکل ایجاد میشود که در چهار گوشه آن گره هایی وجود دارد که با گرفتن و درگ کردن این نقاط که در شکل سمت چپ مشخص شده اند میتوان به شکل بعد داد.

یک مستطیل توسط ابزار Rectangle رسم کنید .

یکبار روی این مستطیل که در حالت انتخاب است کلیک کنید تا نقاط ترسیمی به پیکان های دو سویه تبدیل شوند.

موس را روی یکی از نقاطی که در شکل بالا مشخص شده اند ببرید و کلیک کنید و مستطیل را بچرخانید و دراین قسمت از شکل قبلی قرار دهید.مانند شکل زیر:

مستطیل را انتخاب کنید . روی مستطیل راست کلیک کنید و گزینه convert to curve را انتخاب کنید تا مستطیل به منحنی تبدیل شود .سپس ابزار shape  را انتخاب کنید و مستطیل  را ویرایش کنید تا به شکل زیر در بیاید.

سپس ابزار shape  را انتخاب کنید و مستطیل  را ویرایش کنید.روی زاویه های مستطیل کلیک کنید و آنها را جابجا کنید تا به شکل زیر در بیاید.

از این شکل یک کپی بگیرید و در قسمت پایین شکل قرار دهید .ابزار shape را انتخاب و شکل را ویرایش کرده به شکل زیر در بیاورید.

دوباره از این شکل جدید کپی بگیرید و در قسمتی از شکل که در تصویر زیر مشخص است قرار دهید و با ابزار shape آن را ویرایش کرده به شکل زیر در بیاورید.

از این شکل جدید یک کپی بگیرید .ابزار shape را انتخاب کنید و شکل را ویرایش کنید تا به شکل زیر در بیاید.

برای اینکه بخواهید شکل را رنگ کنید باید هر قسمت را به صورت جداگانه انتخاب کرده و رنگ بدهید .برای این کار از ابزار Interactive استفاده کنید. روش کار با ابزار Interactive به این صورت است که بعد از انتخاب شکل این ابزار را انتخاب و از قسمتی از شکل به قسمت دیگر درگ میکنید که در اینجا از نقطه 1 به نقطه 2 درگ کنید.تنظیمات و گزینه هایی که در شکل زیر انتخاب شده اند را شما نیز انتخاب کنید.(نوع رنگها در شکل نوشته شده است)

اگر روی مربع های کوچکی که در شکل هم مشخص شده و مربوط به رنگ می باشد کلیک کنید و سپس از نوار ویژگی ها روی مثلث کوچک کنار گزینه Node color کلیک کنید پالت رنگها باز میشود که باید در کادر مربوط به نوع رنگ ،نوع رنگ را وارد کنید.

(البته وقتی که روی مربع های کوچک کلیک میکنید در همین نقطه هم کادر Node color ظاهر میشود که در این جا هم میتوانید پالت رنگ را باز کنید و به شکل رنگ بدهید).

حال برای رنگ کردن قسمت بالای شکل باید روی مربع کوچک بالایی که در تصویر زیر مشخص است کلیک کنید و از پالت رنگ نوع رنگ را به شکل بدهید.

حال یک قسمت دیگر را انتخاب و به همین روش و با ابزار Interactive به آن رنگ میدهیم.

میتوانید با درگ کردن مستطیل سفید رنگی که در تصویر بالا دور آن دایره آبی کشیده شده است پراکندگی هر یک از رنگها را کم یا زیاد کنید .

سایر قسمت ها را هم انتخاب و به همین صورت رنگ کنید.

کل شکل را انتخاب و با راست کلیک روی علامت ضربدر در پالت رنگها دور خط شکل را برمیداریم.

طراحی مربع دیگر هم به همین صورت و با استفاده از همین ابزارهاست .

ابتدا یک مربع توسط ابزار Rectangle و نگه داشتن کلید ctrl رسم کنید .از آن کپی بگیرید و کپی را کمی کوچک کنید. دو مربع را انتخاب و از نوار ویژگی ها گزینه Back minus front را انتخاب کنید و شکل را از رنگ طوسی پر کنید.

شکل را انتخاب و از منوی Effects گزینه Add perspective را انتخاب کنید و با کلیک و درگ کردن گره های بوجود آمده شکل را به صورت زیر در بیاورید.

مراحلی را که برای رسم شکل قبلی انجام دادید برای این شکل هم انجام دهید. یک مستطیل رسم کنید .روی آن کلیک راست کنید و گزینه convert to curve را انتخاب کنید و یا کلیدهای ctrl+Q را از کیبرد بزنید تا مستطیل به منحنی تبدیل شود. حال ابزار shape را انتخاب کرده و مستطیل را ویرایش کنید تا به شکل زیر در بیاید.

مانند شکل قبلی از این شکل کپی بگیرید وبا استفاده از ابزار shape آن را تغییر دهید تا به شکل زیر در بیاید.

دو قسمت بعدی را هم به همین صورت رسم کنید.

برای رنگ کردن شکل ابزار Interactive را انتخاب کنید .روش کار با این ابزار قبلا توضیح داده شده است .

سایر قسمت های شکل را هم جداگانه انتخاب کنید و توسط ابزار Interactive به آنها رنگ بدهید.نوع رنگها در همه قسمتها یکی است که در شکل بالا درج شده است.

در نهایت شکل باید به صورت زیر رنگ شود.برای برداشتن دورخط کل شکل را انتخاب کنید و روی علامت ضربدر در پالت رنگها کلیک راست کنید.

کل این شکل را انتخاب کنید و از آن یک کپی بگیرید و گوشه ای از صفحه نگه دارید.

این شکل را به صورت زیر روی شکل قبلی قرار دهید.

قسمتی از شکل را که در تصویر زیر انتخاب شده را شما هم انتخاب کنید .

از کیبرد کلید ctrl را نگه داشته و کلید page up را چندین بار بزنید تا این قسمت به صورت زیر روی شکل دیگر قراربگیرد.

توجه داشته باشید که در حین اینکه شما کلید page up را میزنید ممکن است قسمت های دیگر از شکل که نمیخواهید بالا بیایند نیز بالا بیایند اگر چنین اتفاقی افتاد مثل شکل زیر:

در چنین حالتی قسمتی از شکل طوسی رنگ را که باید روی شکل قرمز رنگ باشد را انتخاب و کلید ctrl را نگه داشته و page up را بزنید تا قسمت طوسی رنگ به روی شکل قرمز رنگ منتقل شود.

هر جای دیگر هم که این مشکل وجود داشت از همین دو دکمه page up و page down برای رفع مشکل استفاده کنید تا به شکل زیر برسید:

برای حذف قسمت طوسی رنگ باقی مانده یک مستطیل در این قسمت رسم کنید همانند شکل زیر:

مستطیل رسم شده و قسمتی از شکل طوسی رنگ که در شکل مشخص شده (قسمت روی شکل) را باهم انتخاب کنید( به واسطه کلید shift ) و از نوار ویژگی های بالای صفحه گزینه Back minus front را انتخاب کنید.

انتخاب این گزینه سبب میشود که مستطیل (شکل رویی )از شکل طوسی رنگ (شکل زیری) کم شود.

حالاهمین قسمت روی شکل طوسی رنگ را انتخاب کنید . سپس ابزار shape را انتخاب و شکل را ویرایش کنید تا شکل به صورت زیر در بیاید:(گره هایی که با انتخاب ابزار shape روی شکل بوجود می آید را جابجا کنید )

برای اینکه سایه زیر لوگو را ایجاد کنید یک بیضی توسط ابزار Ellipse رسم کنید و آنرا از رنگ مشکی پر کنید.

حالا باید بیضی را به یک تصویر bitmap تبدیل کنید برای این کاربیضی را انتخاب و از منوی Bitmap گزینه convert to bitmap را انتخاب کنید .با انتخاب این گزینه پنجره زیر باز میشود.تنظیمات را مانند تصویر انجام داده و  ok کنید.

نکته: (به این دلیل باید ابتدا بیضی را که یک تصویر vector است به bitmap تبدیل کنیم که افکت هایی که در منوی bitmap قرار دارند که blur یکی از آنهاست فقط روی تصاویر bitmap اعمال میشوند پس هر وقت بخواهید از این افکت ها استفاده کنید باید اشکال را به روشی که در بالا ذکر شد به bitmap تبدیل کنید).

سپس دوباره از منوی Bitmap گزینه Blur و سپس از زیر گزینه ها ، گزینه Gaussian blur را انتخاب کنید .با انتخاب این گزینه پنجره زیر باز میشود.

Radius (میزان پخش شوندگی ) را روی 59 یا هر عددی که به نظرتان مناسب است تنظیم کنید و ok کنید.

در حالی که سایه در حالت انتخاب است ابزار Transparency را انتخاب کنید و روی سایه به شکل زیراز نقطه 1 به 2 درگ کنید.

از قبل از مکعب طوسی رنگ یک کپی گرفته بودید .حال آنرا کمی کوچک کرده و در صفحه قرار دهید.همانند شکل زیر:

همین طور که شکل در حالت انتخاب است از نوار ویژگیها گزینه mirror horizontally را انتخاب کنید تا شکل از لحاظ افقی قرینه شود.

دوباره از این شکل یک کپی بگیرید و کمی آن را کوچک کنید و درصفحه قرار دهید .

همین طور که شکل در حالت انتخاب است از نوار ویژگیها گزینه mirror horizontally را انتخاب کنید تا شکل از لحاظ افقی قرینه شود.

در حالتی که شکل در حال انتخاب است روی آن یکبار کلیک کنید تا نقاط ترسیمی به شکل فلش های دو سویه ظاهر شوند .روی یکی از این فلشها کلیک کرده و کمی شکل را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا به صورت زیر در بیاید:

از سایه زیر شکل کپی بگیرید .از نوار ویژگیها گزینه mirror horizontally را انتخاب کنید تا سایه قرینه شود .سپس کمی آنرا کوچک کنید و زیر دو شکل دیگر هم قرار دهید.

برای رنگ دادن به background روی ابزار Rectangle دابل کلیک کنید .کل صفحه انتخاب میشود.ابزار Interactive را انتخاب و نوار تنظیمات را به صورت تصویر زیر تنظیم کنید و رنگی از نوع 4F4F4F #به پس زمینه بدهید.

لوگو در نهایت به صورت زیر خواهد شد:

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *