طراحی لوگو

برای طراحی این لوگو ابتدا یک صفحه ایجاد کنید. برای ایجاد صفحه از نوار ابزار بالای صفحه از منوی File  گزینه new را انتخاب کنید و اندازه صفحه را از نوار تنظیمات روی A4 یا هر اندازه ای که مایلید تنظیم کنید و جهت صفحه را نیز از حالت پیش فرض که عمودی است به افقی تغییر دهید.

یک دایره توسط ابزار Ellipse رسم کنید .در حین رسم کلید shift را پایین نگه دارید تا دایره رسم شود .اگر کلید shift را پایین نگه ندارید به جای دایره بیضی رسم میشود. پس از رسم دایره در حالی که دایره در حالت انتخاب است نوار تنظیمات مربوط به آن در بالای صفحه ظاهر میشود .درکادری که مربوط به اندازه های دایره میباشدعدد 7cm درج کنید و سپس کلید Enter را بزنید.به این ترتیب دایره با اندازه های دلخواه ما رسم میشود.

از این دایره یک کپی توسط کلید + از ماشین حساب کیبرد بگیرید ودر حالی که دایره در حالت انتخاب است اندازه آنرا در کادر مربوطه عدد 14cm درج کنید و کلید Enter را بزنید.(اندازه دایره ها را میتوانید هر اندازه که خودتان مایلید در نظر بگیرید اما توجه داشته باشید که اندازه یکی باید دو برابر دیگری باشد)

هر دو دایره را به واسطه کلید shift انتخاب کنید .به این صورت که روی یکی از دایره ها کلیک کنید ،کلید shift را نگه داشته و سپس دایره بعدی را انتخاب کنید .به این طریق دو دایره با هم انتخاب میشوند یا می توانید در ناحیه ای نزدیک دایره ها کلیک کنید و درگ کنید به طوریکه دو دایره در کادر فرضی که با این کار رسم میشود قرار گیرند به این طریق نیز میتوانید اشکال را با هم انتخاب کنید.

پس از انتخاب دو دایره باهم از منوی Arrange گزینه Align and Distribute و سپس گزینه Align centers vertically را انتخاب کنید و یا حرفC  را از کیبرد بزنید این کار سبب میشود مراکز دایره ها از لحاظ عمودی در یک امتداد قرار بگیرند سپس همین طور که دو دایره باهم در حالت انتخاب هستند از منوی Arrangeگزینه Align and Distribute و سپس گزینه Align Bottom را انتخاب کنید و یا حرف  B  را از کیبرد بزنید این کار سبب میشود که دو دایره از پایین تراز شوند.

دایره بزرگتر را انتخاب و از نوار تنظیمات بالای صفحه گزینه pie را انتخاب کنید.

دایره بزرگتر را انتخاب و از نوار تنظیمات بالای صفحه گزینه pie را انتخاب کنید.

در حالی که این قطاع در حالت انتخاب است ابزار shape را انتخاب کنید .

حال در نقطه 1 که در تصویر بالا مشخص است کلیک کنید .یک مربع کوچک مشکی رنگ در این نقطه ایجاد میشود .این نقطه را گرفته و به نقطه 2 درگ کنید .شکل به صورت زیر در می آید:

حالا اول دایره را انتخاب و بعد قطاع را انتخاب کنید (به واسطه کلید shift) و از نوارویژگی ها گزینه Trim را انتخاب کنید.

انتخاب این گزینه سبب میشود شکلی که اول انتخاب کرده ایم که اینجا دایره است از شکلی که دوم انتخاب کرده ایم که اینجا قطاع است کم شود.شکل به صورت زیر در می آید:

قطاع را انتخاب و سپس ابزار shape  را انتخاب کنید.

روی گره ای که در تصویر بالا مشخص شده کلیک کنید و به سمت چپ درگ کنید.

در نقطه ای که در شکل بالا مشخص شده دابل کلیک کنید .دابل کلیک سبب میشود گره از بین برود و آن قسمت نرم شود.

بر روی گره ای که در شکل بالا مشحص شده کلیک کنید . با کلیک در این نقطه فلش هایی بوجود می آید که با کلیک کردن روی سر فلش ها و درگ کردن در جهت مناسب میتوانید شکل را به صورت زیر در بیاورید.

با کلیک کردن روی سر فلش هایی که در قسمت بالای شکل قرار دارند و درگ کردن در جهت مناسب میتوانید شکل را به صورت زیر در بیاورید.

 

شکل سمت چپ را انتخاب و از آن یک کپی گرفته و روی آن یکبار کلیک کنید تا نقاط ترسیمی اطراف شکل به صورت زیر در بیایند.

حال مرکز شکل را که در تصویر بالا مشخص شده را به سمت راست درگ کنید و روی مرکز دایره قرار دهید.چرا که میخواهیم شکل را حول مرکز دایره دوران دهیم.

روی یکی از نقاط ترسیمی که به شکل فلش دو سویه هستند کلیک کرده و شکل را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

دوباره از این شکل یک کپی بگیرید و بچرخانید.

و دوباره این کار را انجام دهید تا پنج عدد از این شکل داشته باشید.

کل شکل را انتخاب کنید . بعد از انتخاب یکبار روی آن کلیک کنید تا نقاط ترسیمی به شکل فلش های دو سویه تبدیل شوند . روی یکی از فلش ها کلیک کرده و شکل را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچر خانید.

دایره را انتخاب و آنرا کوچک کنید . برای کوچک کردن دایره روی یکی از نقاط ترسیمی که در شکل زیر مشخص اند کلیک کنید، کلید shift را نگه داشته و به سمت داخل دایره درگ کنید.

ابزار smart fill را انتخاب کنید و با یک رنگ دلخواه هر یک از قسمت ها را پر کنید. با انتخاب ابزار smart fill اشاره گر موس به شکل یک +   ظاهر میشود که با کلیک روی هر قسمت آن قسمت از رنگ پر میشود .به این دلیل از ابزار smart fill استفاده میکنیم که چون این ابزار علاوه بر اینکه برای رنگ کردن محیط های بسته بکار میرود ،از قسمتی که از رنگ پر میکند یک شکل جدید و جداگانه میسازد. هر یک از این اشکال قبل از اینکه با ابزار smart fill پر شوند یک شکل بودند اما پس از رنگ شدن توسط این ابزار به سه شکل مجزا تبدیل شدند که اگر روی هر قسمت کلیک کنید و به سمت بیرون درگ کنید متوجه خواهید شد که شکل به سه شکل مجزا تبدیل شده است.

حال قسمت پایین را انتخاب کنید .ابزار Interactive fill را انتخاب کنید و روی شکل به صورت زیر از نقطه 1 به 2 درگ کنید.

 

 

نوار تنظیمات بالای صفحه را به صورت زیر تنظیم کنید.

حالا روی مربع هایی که در شکل بالا دور آنها دایره کشیده شده کلیک کنید .با کلیک در این نقطه کادر node color در این قسمت ظاهر میشود.

روی مثلث کوچک کنار این گزینه کلیک کنید پالت رنگا باز میشود .در قسمت مربوط به نوع رنگ ،نوع رنگ را که در این قسمت باید #9D731A باشد را درج کنید .

روی مربع سفید کلیک کنید و نوع رنگ را #D7C593 درج کنید.

اگر روی اهرم ها دابل کلیک کنید یک مربع ایجاد میشود که میتوانید در آن قسمت نیز رنگ دیگری را با این رنگها ترکیب کنید.

روی این مربع کلیک کنید و در قسمت مربوطه نوع رنگ #D6AC37 را درج کنید.

با درگ کردن هر یک از این مربع ها میتوانید آنها را جابجا کرده و میزان پخش هر رنگ را زیاد یا کم کنید .با جابجایی دایره کوچک هم میتوانید زاویه رنگ را تغییر دهید.

قسمت بعدی را انتخاب کنید .چون ترکیب رنگ همه قسمتها از یک نوع است از نوار تنظیمات گزینه copy fill را انتخاب کنید .با انتخاب این گزینه اشاره گر موس به یک فلش مشکی رنگ تبدیل میشود .روی قسمت قبلی که رنگ شده کلیک کنید تا رنگ این قسمت را کپی کند .سپس روی قسمتی که میخواهید رنگ شود کلیک کنید .به این ترتیب رنگ قسمت قبلی به این قسمت کپی میشود.

حال قسمت بعد را انتخاب و به همین صورت رنگ قسمت قبلی را به این قسمت کپی کنید.

سایر قسمت ها را هم به همین صورت رنگ کنید .البته از قسمت چهرم به بعد باید میزان پخش رنگها را با درگ کردن مربع های روی اهرم ها و همچنین زاویه را با درگ کردن دایره روی اهرم تغییر دهید.

در نهایت شکل باید به صورت زیر رنگ شود.

برای رنگ کردن دایره آنرا انتخاب و ابزار Interactive fill را برداشته و نوار تنظیمات را به صورت زیر تنظیم کنید.

روی مربع مشکی کلیک کنید .کادر node color ظاهر میشود .رنگی از نوع #9D731A به این قسمت بدهید.

روی مربع سفید کلیک کنید و رنگی از نوع #D7C593 در قسمت مربوط به نوع رنگها درج کنید.و اهرم ها را به شکل زیر در بیاورید.

بر روی اهرمی که مربع ها روی آن قرار دارند دابل کلیک کنید تا یک مربع دیگر ایجاد شود و به این مربع رنگی از نوع #CEAA43 بدهید.

سپس اهرم ها را با درگ کردن جابجا کنید تا به صورت زیر در بیایند.

کل شکل را انتخاب و با راست کلیک روی علامت ضربدر در پالت رنگها دور خط شکل را بر دارید.

کل شکل به غیر از دایره را انتخاب کنید و از آن یک کپی بگیرید و از نوار ویژگی های بالای صفحه گزینه mirror horizontally را انتخاب کنید تا شکل به صورت افقی قرینه شود.سپس آنرا کمی کوچک کنید.

برای رنگ کردن background روی ابزار Rectangle دابل کلیک کنید تا کل صفحه به حالت انتخاب در بیاید. سپس Interactive fill را انتخاب و نوار تنظیمات را به صورت زیر تنظیم کنید. رنگی از نوع #434242 به پس زمینه بدهید.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *