طراحی تلویزیون

برای طراحی این تلویزیون ابتدا از منوی File گزینه new را انتخاب میکنیم تا یک صفحه جدید ایجاد شود سپس اندازه صفحه را روی A4 و افقی و یا هر اندازه ای که مایلید تنظیم میکنیم.

سپس یک مستطیل توسط ابزار Rectangle رسم میکنیم.

حالا در قسمت نوار ویژگی های بالای نرم افزار تنظیمات زیر را انجام میدهیم .

این تنظیمات سسب میشود تا زاویه های مستطیل به اندازه 0.3 گرد شوند .(اگر روی علامت قفل که در شکل بالا مشخص شده کلیک کنید قفل باز میشود و باید تک تک ،هر زاویه را گرد کنیم اما اگر قفل مثل تصویر بالا بسته باشد فقط کافی است در یکی از کادرها عدد 0.3 را درج کنیم بقیه زاویه ها هم گرد میشوند) و شکل به صورت زیر در می آید:

از این شکل یک کپی توسط کلید +  از ماشین حساب میگیریم و کمی آنرا کوچک میکنیم :

از مستطیل کوچکتر یک کپی گرفته و کمی آنرا کوچک میکنیم.

دو مستطیل کوچکتر را با هم بوسیله کلید Shift انتخاب میکنیم به این صورت که ابتدا یکی از مستطیلها را انتخاب سپس کلید  shift را نگه داشته و مستطیل دیگر را انتخاب میکنیم به این صورت دو مستطیل با هم انتخاب میشوند بعد از انتخاب از نوار ویژگی های بالای نرم افزار گزینه Trim  را انتخاب میکنیم و مستطیلی که پس از انتخاب گزینه   Trim در حالت انتخاب است(مستطیل در شکل زیر مشخص است) را گرفته درگ میکنیم به سمت بیرون و کلید Delete از صفحه کلید را میزنیم این کار سبب میشود که این دو مستطیل به نوار تبدیل شوند و در حقیقت تو خالی شوند.

اکنون مستطیلی که از همه بزرگتر است را انتخاب میکنیم وکلید F11 را از صفحه کلید میزنیم و رنگی از 1F1D1E #بهBBBBBD # به مستطیل میدهیم.به تنظیمات  که دور آنها با کادر مشخص شده توجه کنید و شما هم انجام دهید.

توجه داشته باشید که در کادری که در تصویر بالا مشخص شده میتوانید کلید چپ موس را نگه دارید و به هر سمتی که خواستید بچرخانید .مثلا میتوانید رنگ طوسی روشن را به سمت بالا ،پایین ،چپ و … و یا هر سمتی که مد نظر شماست بچرخانید . برای مثال در تصویر زیر طوسی روشن به گوشه کادر منتقل شده است.

دو مستطیلی که به نوار تبدیل کردیم را انتخاب و کلید F11 را میزنیم و رنگی از 1C1919# #به CFD6CE #شکل میدهیم.

کل شکل را انتخاب و با راست کلیک روی علامت ضربدر در پالت رنگها دور خط شکل را بر میداریم.

یک مستطیل دیگر توسط ابزار Rectangle رسم میکنیم مانند شکل زیر:

در حالی که مستطیل در حالت انتخاب است از نوار ویژگی های بالای نرم افزار گزینه گزینه convert to curve یا از صفحه کلید کلیدهای ctrl+Q را میزنیم تا مستطیل به منحنی تبدیل شود سپس ابزار shape  را انتخاب میکنیم با انتخاب این ابزار مستطیل به صورت زیر در می اید:

روی یکی از ضلع های مستطیل کلیک میکنیم تا یک ستاره مشکی روی ضلع بوجود بیاید :

از نوار ویژگی های بالای نرم افزار گزینه  convert to curve  را انتخاب میکنیم با انتخاب این گزینه ستاره مشکی تبدیل به یک فلش دو سر میشود :

وسط این فلش کلیک کرده و کمی آنرا به سمت راست درگ میکنیم شکل به صورت زیر در می آید:

اضلاع دیگر مستطیل را هم به همین روش کمی خمیده میکنیم شکل در نهایت به صورت زیر در می اید:

سپس از این شکل یک کپی توسط کلید + از ماشین حساب میگیریم و آنرا کمی کوچک میکنیم:

ابزار smart fill را انتخاب میکنیم  این ابزار برای رنگ کردن محیط های بسته مثل این شکل به کار میرود در قسمت Fill color رنگی را انتخاب میکنیم و در داخل این شکل کلیک میکنیم این  کار باعث میشود فقط داخل این شکل رنگ شود .

 

همین قسمت را انتخاب و کلید F11 را میزنیم و رنگی از CFD6CE #به 1C1919 #به آن میدهیم.


دور خط شکل را با راست کلیک روی علامت ضربدر در پالت رنگها برمیداریم.

یک مستطیل دیگر مانند زیر رسم میکنیم:

در حالی که مستطیل در حالت انتخاب است از منوی window مسیر زیر را انتخاب میکنیم:

Window>Dockers>Transformations>position

با انتخاب این مسیر پنجره Transformations  باز میشود در این پنجره گزینه Relative position را تیک دار میکنیم و گزینه ای را که در تصویر زیر مشخص شده را انتخاب میکنیم.

انتخاب این گزینه سبب میشود که مستطیل ها در سمت راست مستطیل رسم شده کپی شوند.

با انتخاب این گزینه و کلیک بر روی گزینه Apply یک مستطیل دیگر کنار این مستطیل بدون هیچ فاصله ای کپی میشود .هر با رکه روی گزینه Apply  کلیک کنید یک مستطیل دیگر کپی میشود. در اینجا ما به تقریبا 12 مستطیل نیاز داریم یکی را که رسم کردیم  پس  11بار روی گزینه Apply کلیک میکنیم.سپس روی هر کدام از مستطیل ها کلیک کرده و آنرا رنگ میکنیم.(برای رنگ کردن در حالی که هرمستطیل در حالت انتخاب است روی رنگ دلخواه از پالت رنگها کلید چپ موس را میفشاریم)

سپس همه مستطیل های رنگی را با هم انتخاب کرده و آنها را توسط کلید های ctrl+G یا انتخاب گزینه    از نوار ویژگی های بالای نرم افزار گروه میکنیم.اکنون مستطیل های رنگی را انتخاب و از منوی Effects یا در بعضی نرم افزارها از منوی  object گزینه  power clip و سپس گزینه place Inside frame را انتخاب میکنیم .با انتخاب این گزینه موس به شکل یک فلش مشکی رنگ در می آید .با این فلش مکانی را که این مستطیل های رنگی باید داخل آن جای بگیرند را مشخص میکنیم و روی آن کلیک میکنیم.در اینجا باید روی شکلی که در مرحله قبل رسم کردیم کلیک کنیم. با کلیک روی این شکل مستطیل های رنگی درون این شکل جای می گیرند:

وقتی که شکلی را power clip میکنیم گزینه هایی مانند شکل بالا در زیر شکل بوجود می آیند که با انتخاب گزینه Edit power clip میتوانیم آنرا ویرایش کنیم.مثلا میتوانیم با کلیک روی آن ،آنرا جابجا کنیم و مکانش را تغییر دهیم.

سپس یک مستطیل دیگر توسط ابزار Rectangle مانند شکل زیر رسم میکنیم :

و کلیدهای ctrl+Q را از صفحه کلید میفشاریم و یا از نوار ویژگی های بالای نرم افزار گزینه  convert to curve را انتخاب میکنیم  تا مستطیل به منحنی تبدیل شود.سپس ابزار shape را انتخاب میکنیم .روی یکی از اضلاع مستطیل کلیک میکنیم با کلیک در این نقطه ستاره مشکی رنگی بوجود می آید سپس از نوار ویژگی ها گزینه convert to curve  را انتخاب میکنیم .با انتخاب این گزینه ستاره تبدیل به فلش دو سر میشود روی این فلش کلیک کرده و کمی آنرا جابجا میکنیم تا شکل به صورت زیر در بیاید:

در مورد دیگر اضلاع هم به همین روش عمل میکنیم تا شکل به صورت زیر در بیاید و آنرا سفید میکنیم:

سپس ابزار pick را انتخاب میکنیم و توسط این ابزار شکل را انتخاب میکنیم و دور خط شکل را بر میداریم.سپس ابزار transparency را انتخاب میکنیم واز نوار ویژگی های بالای نرم افزار transparency  را روی 70 تنظیم میکنیم.

یک دایره توسط ابزار Ellipse رسم میکنیم (در هنگام رسم دایره کلید ctrl را نگه میداریم تا دایره رسم شود در غیر این صورت بیضی رسم خواهد شد).دور خطش را بر میداریم و کلید F11 را میزنیم و رنگی از111112 #به98979# به آن میدهیم.

یک دایره دیگر روی دایره قبلی رسم میکنیم و کلید F11 را زده و رنگی از 111112# به 98979C #به آن میدهیم.

یک مستطیل مانند شکل زیر روی دایره قبلی رسم میکنیم وکلید F11 را زده و به آن رنگی از نوع  B2B3B3 # میدهیم.

دور خط مستطیل را برداشته ،کل شکل را انتخاب میکنیم و توسط کلیدهای ctrl+G آنها را گروه میکنیم.

از این شکل یک کپی توسط کلید + از ماشین حساب میگیریم و روی تلویزیون قرار میدهیم.

یک مستطیل به شکل زیر توسط ابزار Rectangle رسم میکنیم .کلید F11 را زده و رنگی از  111112 # به 98979C # به آن میدهیم.

دور خط آنرا برداشته وچند کپی از آن توسط کلید+ از ماشین حساب میگیریم و روی تلویزیون قرار میدهیم:

یک مستطیل دیگر رسم میکنیم .کلید F11 را زده و رنگی با ترکیبی که در شکل مشخص شده به آن میدهیم:

از این مستطیل یک کپی دیگر میگیریم و آنرا به عنوان پایه تلویزیون زیر آن قرار میدهیم:

سپس یک مستطیل دیگر رسم میکنیم و کلید F11 را زده و رنگی از 2C2D2D# به ABA6A6 #به آن میدهیم:

یک دایره توسط ابزار Ellipse رسم میکنیم .کلید F11 را زده و رنگی از 111112 # به   FFFFFF # به آن میدهیم.

و این دایره را روی مستطیل مرحله قبل قرار میدهیم:

این دو شکل را با هم انتخاب و توسط کلیدهای ctrl+G آنها را گروه میکنیم و یک کپی از آن گرفته و به عنوان آنتن روی تلویزیون قرار میدهیم.

آنتن سمت راست را انتخاب و از نوار ویژگی های بالای نرم افزار گزینه mirror horizontally را انتخاب میکنیم.

یک بیضی توسط ابزار Ellipse رسم میکنیم و کلید F11 را زده و ترکیب رنگی مانند شکل زیر به آن میدهیم.

و این شکل را به صورت زیر روی تلویزیون قرار میدهیم.

برای رنگ کردن پس زمینه روی ابزار Rectangle  دابل کلیک میکنیم با این کار کل صفحه به حالت انتخاب در می آید .سپس کلید F11 را زده و رنگی از           DAD615 #به FFFFFF  #   به آن میدهیم:

در نهایت شکل به صورت زیر در می آید.

3 دیدگاه در “طراحی تلویزیون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *